✔ Upp till 70% rabatt   ✔ 30 dagars öppet köp   ✔ Fri frakt över 599 kr

dam kategori
Dam
Kläder
herr
Herr
Kläder
Junior
Junior
Kläder
Sport
Sport
Sporter
Varmärken
Varumärken
Kontakt
SportshopenSportshopen outlet logo
Sportshopen Outlet logo

Du har inga favoriter sparade

Varukorgen är tom

Vi värnar om dina personuppgifter och vill därför upplysa dig om hur vår policy ser ut för hantering av personuppgifter. Nedan har vi gjort en sammanställning av vilka personuppgifter vi hanterar och för vilket ändamål. Har du frågor om nedan material är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.  


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan hänföras till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter och personnummer.  


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Swedemount Sportswear & Fashion AB, 556437-2521 är ansvarig för alla personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som besöker vår webbplats utan att handla?


Vårt ändamål med uppgifterna

För att kunna skapa personaliserade meddelanden, förmåner och erbjudanden baserat på dina besök på våra webbplatser. 

För att företaget ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser  

För att kunna hantera och fullfölja beställningar / köp.

Hantering av kundserviceärenden 

För att förhindra brottslighet

Så här behandlar vi uppgifterna

Facebook, Google och Instagram får information om vilka sidor du besöker på vår webbplats och vilka varor du eventuellt köper.

De använder informationen och våra instruktioner för att visa meddelanden från oss på sina respektive tjänster. Till exempel kan det visas erbjudanden på skidjackor om du har besökt vår sida för skidjackor.

Leverans, Hantering av betalning, Adresskontroll, Hantering av reklamations och garantiärenden  

För att vi ska kunna följa de krav som myndigheter och lagar kräver måste vi behandla vissa personuppgifter. exempelvis bokföringslagen, penningtvättslagen.

Korrespondens avseende ärendet. Sökning i kundregister och köphistorik.

Förhindra och utreda bedrägerier. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång 

Vilka olika personuppgifter gäller det?

Köp och användargenererad data, tex epostadress, besökshistorik.

Namn, Adress, E-postadress, Betalningsinformation, Köpinformation

Namn, Personnummer, Betalningshistorik, Korrespondens, Uppgift om ditt köp, Kontaktuppgift, adress, e-postadress, mobilnummer. 

Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter, Tidigare korrespondens, Uppgift om köp  

Personuppgifter, Videoinspelningar från kamerabevakning, Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund för behandlingen

Ovanstående baseras på ett samtycke i informationspopup överst på alla våra sidor. Du samtycker genom att klicka ok eller fortsätta använda webbplatsen. 

För att vi ska kunna genomföra köpet behövs ovanstående personuppgifter.  

För att kunna följa lagar krävs denna insamling av personuppgifter  

Vi värnar om att du ska få den bästa kundservicen. Ovanstående personuppgifter måste därför samlas in för att kunna hantera ditt ärende.  

Ovanstående information är nödvändig för att förhindra brottslighet. Klagomål gällande kamerabevakning kan lämnas till Länsstyrelsen på 010-224 40 00. 

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Tills användaren raderar sina Cookies in sin enhet.

Vi lagrar personuppgifter kring ett köp i tre år för att kunna hantera reklamation och garantiåtgärder.   

Bokföringen måste sparas i sju år. Resterade information sparas i tre år.  

Fram tills dessa att ditt ärende är avslutat. Då raderas all information om dig och ärende.  

Informationen sparas i tre år. Videoinspelningar sparas i max en månad.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

För att kunna hantera dina poäng och bonus  

Registrering och beräkning av bonuspoäng. Kommunikation kring din bonus. Överföring av bonus så dessa kan användas vid köp i butik och på webbutiken. 

Namn. Personnummer. Medlemsnummer. Kontaktuppgifter. Köphistorik. E-postadress. Mobilnummer.

Krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande enligt lojalitetsprogrammet.  

Till dess att medlemskapet avslutas eller efter inaktivitet efter tre år. 


FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Förutom de uppgifter du lämnar till oss vid köp kan vi samla in uppgifter om dig från tredje part. Det kan exempelvis vara adressuppgifter från myndigheter eller uppgifter från sociala medier för marknadsföringssyfte.


VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

I de fall det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag s.k. personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. De kan exempelvis hjälpa oss med följande: Transporter, IT-tjänster, betallösningar och marknadsföring.


Vi har ansvaret för att se till att alla personuppgiftsbiträden hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi har därför tecknat avtal med samtliga leverantörer, ett s.k. biträdesavtal för att se till att detta efterlevs. I avtalet ingår en instruktion hur personuppgifterna ska och får behandlas.


I vissa fall kommer vi dela personuppgifter med en tredje part som är självständigt personuppgiftsansvariga. Ett exempel är statliga myndigheter. Vi är tex skyldiga att ge ut personuppgifter till Polisen om misstanke om brott föreligger. Vi delar också personuppgifter med betalningstjänster så att de kan bedöma betalningsförmåga.


VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT system finns inom EU/EES.


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt. Läs mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.


VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Genom ett s.k. registerutdrag har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om just dig. I utdraget ges du information för ändamålet med personuppgiften, information om varifrån informationen samlats, lagringsperiod och vilken typ av personuppgift som lagrats.


Rätt till rättelse; Vi är skyldiga att ändra dina personuppgifter om de är felaktiga under perioden vi lagrar sina personuppgifter.


Rätt till radering; Du har rätt att få dina personuppgifter raderat vid följande:

- Personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt.

- Uppgifterna är inte längre nödvändiga för ändamålet.

- Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts.

- Du invänder mot behandling för direktmarknadsföring.

- På grund av rättsliga förpliktelser.


Vi har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter. Exempelvis bokföring och penningtvättslagstiftning.


Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling;

Du har rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.


Intresseavvägning

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.


Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.


HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

För att säkerställa kundens identitet behandlar vi personnummer såsom personuppgifter.


VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

En cookie är en textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens enhet. Genom att innehållet i filen i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsens i fråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet.

Vi använder oss av följande cookies;

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies). 


HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har rutiner och system för att skydda dina personuppgifter. Vi ser till att endast de personer som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dessa.


HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD?

Enklast kontaktar du oss via vår kundtjänst, som därefter kopplar ditt ärende vidare till ansvarig.

Ändringar i vår integritetspolicy kan komma att göras. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.


TERMS AND CONDITIONS - INSTAGRAM #yessportshopen

Sportshopen like to see products in real life on social media and we may request to share pictures posted by you on Instagram in our channels. Such channels are mainly Sportshopen websites (sportshopen.com/sv-se/.fi-fi/-no-no/) but could also include Sportshopen’s other channels, for example our newsletters, Sportshopen Magazine etc.


By responding #yessportshopen on a picture after Sportshopen request on Instagram, hereafter referred to as "picture(s)", you agree to the following:


You provide Swedemount Sportswear & Fashion AB, a Swedish company under registration number 556437-2521 (hereinafter "Sportshopen"), a non-exclusive, royalty-free, worldwide license to use, in any manner to be determined in Sportshopen's sole discretion and without any obligations to you, to use your pictures in their marketing and / or advertising, including inter alia the right to reproduce, distribute, alter and edit your photos. Furthermore, you give Sportshopen your consent to use photos where you can be identified for marketing and / or advertising purposes, according to Sw: Lag om namn och bild i reklam (1978:800).


You represent and warrant that you own or control the rights to the material you have submitted and that you have permission from any person(s) appearing in the photos. Moreover, you certify that you are an individual (i.e., not a corporation), you are at least 18 years old or have parental consent, and that Sportshopen's use of your pictures will not violate any rights of a third party or any law.


Hereby, you release Sportshopen from all obligations to pay you for the use of your pictures and freeing and agreeing to keep Sportshopen and all persons acting for Sportshopen from all claims (including claims from third party), liabilities, irrespective of nature, in connection with the use of the pictures as described above.


Swedish law governs these terms and conditions, where competent courts in Stockholm shall have exclusive jurisdiction of any dispute arising out of them.


You may always reach out to us with questions about our services or regarding data protection; webb@sportshopen.com


If you want to withdraw consent to share your pictures with Sportshopen, you have to contact us by clicking on the "i"-icon in the lower left corner in your shared image published on our website. The icon will link you to a form where you can submit your request to withdraw your consent.

Vi använder teknik, som cookies, för att anpassa innehåll och annonser, erbjuda funktioner i sociala medier och analysera trafik till webbplatsen.
Läs vår integritetspolicy här.
OK

Missa inte våra erbjudanden!

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev!

Handla tryggt

Betalningsalternativ

walley logobank-id logoMastercard logovisa logo

© 2023, Swedemount Sportswear & Fashion AB. Adress Box 125, 457 02 GREBBESTAD